MUA BÁN MỠ CÁ TRA VÀ PHỤ PHẨM CÁ TRA

  • Thread starter Công Ty TNHH NT& NT
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH NT& NT
- Địa chỉ: Tân Định-Tân Thành-Lai Vung-Đồng Tháp
- Tel, Fax: 0673.649089 ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: tuyen25908@yahoo.com
================================

<p>Chuy&ecirc;n mua phụ phẩm c&aacute; tra v&agrave; mỡ c&aacute; tra, b&aacute;n phụ phẩm c&aacute; tra v&agrave; mỡ c&aacute; tra AV theo nhu cầu</p><p>Chất b&eacute;o&gt;=95%</p><p>Độ ẩm&lt;1%</p><p>Kh&ocirc;ng đấu mỡ cống, kh&ocirc;ng xử l&yacute; h&oacute;a chất</p><p>Li&ecirc;n hệ:0939092222(Anh Nhựt)</p><hr /><hr />
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top