Mua bán Mùn Cưa, Bã Điều, Củi Mùn Cưa ...số lượng lớn

  • Thread starter yamata
  • Ngày gửi
Y

yamata

Lữ khách
#1
<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n mua b&aacute;n M&ugrave;n cưa, B&atilde; Điều, Củi M&ugrave;n Cưa, B&atilde; M&iacute;a số lượng lớn. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc; qua số Điện Thoại 0908 417 116 hoặc YM ducnguyen3000. C&aacute;m ơn qu&yacute; kh&aacute;ch.<br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đức Nguyễn
- Địa chỉ: P.6, Q.3, Tp.HCM
- Điện thoại: 0908417116 - Fax:
- email: ducnguyen3000@yahoo.com
 

Đối tác


Top