MUA BÁN NGHỆ VÀNG, NGHỆ ĐỎ,THUỐC NGÂM RƯỢU,THUỐC TIỀM GÀ.....SỈ VÀ LẺ

  • Thread starter BOCPRO
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

BOCPRO

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BOCPRO
- Địa chỉ: KHU3AP1_ANHOA_LONGTHANH
- Tel, Fax: ::: FaX 0918009260
- email: leducan1989@gmail.com
================================

ch&uacute;ng t&ocirc;i mua v&agrave; b&aacute;n nghệ v&agrave;ng,thuốc ng&acirc;m rượu,thuốc tiềm g&agrave;,nghệ đỏ...Nếu ai c&oacute; nhu cầu mua hoặc b&aacute;n vui l&ograve;ng gọi số điện thoại: 0918009260<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx