MUA BÁN NHÍM CÁC LOẠI

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: AP BÀU ĐIỀU -PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI -TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email: ng-chau@takakovietnam.com
================================

<p>&nbsp;</p><p><strong>TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY</strong> </p><p><strong>( LI&Ecirc;N KẾT VỚI NHIỀU TRẠI NH&Iacute;M LỚN-UY T&Iacute;N TẠI TPHCM)</strong></p><p><strong>CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute;</strong></p><p><strong>CUNG CẤP CON GIỐNG C&Aacute;C LOẠI</strong></p><p><strong>NH&Iacute;M CON- NH&Iacute;M LỨA-NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH- NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN CON</strong></p><p><strong>HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHĂN NU&Ocirc;I TẬN T&Igrave;NH </strong></p><p><strong>B&Iacute; QUYẾT CHO NH&Iacute;M SINH SẢN CAO </strong></p><p><strong>GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP LỆ</strong></p><p><strong>DT: 0903027776 ( gặp CH&Acirc;U )</strong></p><p></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top