Mua Bán Nhím giống ở Cần Thơ

  • Thread starter Trang Trại Nhím Tuy Na
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trang Trại Nhím Tuy Na

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trang Trại Nhím Tuy Na
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Tel, Fax: 0918613718
- email: tuyna078@yahoo.com
================================

<strong><font size="2">Trang trại NH&Iacute;M giống TUY NA k&iacute;nh ch&agrave;o q&uacute;i kh&aacute;ch.hiện nay c&oacute; rất nhiều người quan t&acirc;m cũng như nhu cầu về ngh&agrave;nh chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m giống bởi v&igrave; nh&iacute;m l&agrave; lo&agrave;i động vật hoang d&atilde; đề kh&aacute;ng cao dể nu&ocirc;i kh&ocirc;ng bệnh tật ( thức ăn rẻ tiền dể t&igrave;m như rau củ qủa,gạo lức bắp) nhưng mang lại hiệu qủa kinh tế cao.hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; 06 cặp nh&iacute;m từ 02-04 th&aacute;ng tuổi gi&aacute; từ 12-15 triệu đồng ,q&uacute;i kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ<br />LH :TUY NA 0918.613.718<br />TR&Acirc;N TRỌNG K&Iacute;NH CH&Agrave;O</font></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top