Mua bán nhím giống tại các tỉnh Miền Bắc...

  • Thread starter son
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
S

son

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: son
- Địa chỉ: thai nguyen
- Tel, Fax: 0977631809
- email: giodoc89tn@yahoo.com.vn
================================

<p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red">Mua b&aacute;n nh&iacute;m giống<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>tại c&aacute;c tỉnh Miền Bắc...</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red"></span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red">mua b&aacute;n nhim giống đ&atilde; thuần chủng khu vực miền bắc c&oacute; giấy ph&eacute;p hợp lệ v&agrave; tư vấn kĩ thuật chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m sinh sản đạt hiệu quả cao.Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:&nbsp;A.Sơn-0977631809 ( Th&aacute;i Nguy&ecirc;n )</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red"></span></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top