mua ban tho giong nam dinh

  • Thread starter ANH TĨNH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

ANH TĨNH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH TĨNH
- Địa chỉ: NAM ĐỊNH
- Tel, Fax: 0988925609::: FaX 03503965057
- email: hoclamnongdan_2010@yahoo.com
================================

<br /><img src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2010/11/21/621799/201011192513_company101.jpg" border="0" /> <p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">TRANG TRẠI ANH TĩNH ĐI V&Agrave;O HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2006 CHO ĐẾN NAY Đ&Aacute; ĐƯỢC 3 NĂM&nbsp;. HI&Ecirc;N TẠI TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG NU&Ocirc;I HƠN 100 C&Aacute;I SINH SẢN V&Agrave; MỖI NĂM&nbsp;TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CUNG CẤP RA THỊ TRƯỜNG TỪ 1- 1.2TRIỆU THỎ THƯƠNG PHẨM .</span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">QU&Yacute; B&Agrave; CON NAO CO NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ THEO ĐỊA CHỈ :</span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">TRẠI GIỐNG THỎ ANH TĨNH </span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">Đ/C : &Yacute; Y&Ecirc;N - NAM ĐỊNH </span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">ĐT : 0988925609 hoặc 03503965057</span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Aacute;CH THANH PHỐ NAM ĐỊNH 20 CAY SO VA C&Aacute;CH NINH B&Igrave;NH 15 C&Acirc;Y SỐ</span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">+ MỘT SỐ CHỈ TI&Ecirc;U V&Agrave; KĨ THUẬT CUẢ GIỐNG THỎ : </span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">- Khối luợng trưởng th&agrave;nh 5 - 6kg </span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">- Số lứa/c&aacute;i/năm trung b&igrave;nh 6 - 7lứa </span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">- SỐ CON/LỨA/TRUNG B&Igrave;NH 6 - 8CON</span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">- khối lượng b&aacute;n thịt sau 2 th&aacute;ng 2,4- 2.8kg</span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">+ GI&Aacute; THỎ GIỐNG B&Aacute;N TẠI TRẠI C&Oacute; KHỐI LƯỢNG 2,0 - 2.5kg</span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">- Thỏ newzeland : 75 000 nghin đồng / 1kg</span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">- Tho california&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 75 000 ngh&igrave;n đồng / 1kg </span></p><p style="text-align: left"><span style="font-size: medium; background-color: #ff0000">- Thỏ thịt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :55 000 ngh&igrave;n đồng / 1kg </span></p><p style="text-align: center"><em><span style="font-size: x-large; background-color: #ff0000">trang trại anh tĩnh k&iacute;nh ch&uacute;c qu&yacute; b&agrave; con chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng </span></em><br /></p><div id="detail_back"><!--<a href="http://rongbay.com/list_details.php?catid=275&rbname=Tong-Hop" title="Quay lại chuyên mục 'Tổng Hợp'!"><img align="absmiddle" src="style/images/detail/detail_back.gif" style="margin-right:3px" /> Quay lại chuyên mục "Tổng Hợp"</a>--></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận