mua bán thuốc thú y- thủy sản

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

hoangld123

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH MTV GIA LỢI
- Địa chỉ: 11/6 Đỗ Xuân Hợp Q9 Tp HCM
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX
- email: hndohoang72@gmail.com
================================

<p>c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp c&aacute;c sản phẩm thuốc th&uacute; y -thủy sản do c&aacute;c h&atilde;ng nổi tiếng sản xuất, nội - ngoại nhập( bio, anova, vemdem....)</p><p>c&aacute;c sản phẩm xử l&yacute; nước trong nu&ocirc;i trồng thủy sản,</p><p>c&aacute;c sản phẩm thuốc ti&ecirc;m đặc trị bệnh cho gia s&uacute;c, gia cầm.</p><p>với phuơng ch&acirc;m &quot;LỢI NHUẬN CỦA BẠN L&Agrave; NIỀM VUI CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I&quot;.</p><p>GI&Aacute; CẠNH TRANH,PHUƠNG THỨC GIAO NHẬN TẬN T&Igrave;NH.</p><p>Cảm ơn đ&atilde; đọc tin.</p>
 


Tôi muốn mua một sản phẩm của hãng maphavet có tên: Martylan LA công dụng chữa viêm phổi anh có thể cho tôi báo giá cùng với một sản phẩm của công ty được không? Anh gửi theo mail:nvthuhd84@gmail.com. Cảm ơn anh, mong được hợp tác!
 
Tôi muốn mua sản phẩm phòng và ngừa bệnh cho Gà và vịt . Xin quí cty tiếp thị và báo giá cho tôi qua dia chỉ sau: vuongtinh_ve@yahoo.com.vn Xin cảm an.
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top