mua bán tiêu giống vĩnh linh láng minh-xuân lộc

  • Thread starter Mr HOÀNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Mr HOÀNG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr HOÀNG
- Địa chỉ: láng minh-xuân lộc -đồng nai
- Tel, Fax: 0936536418-0613749546
- email: hoangtieugiong@yahoo.com
================================

&nbsp; <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in; margin: 6pt 0in"><font size="2">1. Nhận cung cấp, mua b&aacute;n, dịch vụ chăm s&oacute;c c&acirc;y giống ti&ecirc;u Vĩnh Linh theo nhu cầu của c&aacute; nh&acirc;n v&agrave;&nbsp;qu&yacute; đơn vị.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in; margin: 6pt 0in"><font size="2">Gi&aacute; cả phải chăng, chất lượng đảm bảo, uy t&iacute;n, nhanh ch&oacute;ng.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in; margin: 6pt 0in"><font size="2">2. Địa chỉ li&ecirc;n hệ: </font></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in; margin: 6pt 0in"><font size="2">A Hải. Địa chỉ: L&aacute;ng Minh-Xu&acirc;n Lộc-Đồng Nai.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in; margin: 6pt 0in"><font size="2">Điện thoại li&ecirc;n lạc: 0936536418-0613749546</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top