Mua bán xuất khẩu rau quả-nông sản

  • Thread starter haphuonganh
  • Ngày gửi
H

haphuonganh

Guest
#1
<div><br /></div><div>&nbsp;<strong><span style="font-family: Arial; color: #550055">HUU THINH TRADING CORP COMPANY.</span></strong></div> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #550055">Office: 70, 04 St. , Dist. Go Vap, HoChiMinh city.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #550055">Tel / Fax : 84-8-62953767.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #550055">Mb : 01275180918 /&nbsp;01667254416.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #550055">Email: dungluongthanh@yahoo.com.vn / huuthinh.luong699@gmail.com.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #550055">HCM city 03/11/2011 </span></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #550055">C&ocirc;ng ty Hữu Thịnh ch&uacute;ng t&ocirc;i đang mua b&aacute;n v&agrave; xuất khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản - rau quả tươi&nbsp;cũng như rau quả chế biến cấp đ&ocirc;ng, sấy kh&ocirc;, đ&oacute;ng hộp. B&aacute;n c&aacute;c loại hạt giống F1 nhập từ Th&aacute;i Lan như hạt giống ớt chỉ thi&ecirc;n, hạt dưa leo, hạt su h&agrave;o, hạt dưa hấu...Qu&iacute; kh&aacute;ch co nhu cầu&nbsp;li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ tr&ecirc;n hoặc diện thoại 01275180918. </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #550055">Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</span></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #550055">H&agrave; Anh Phương.</span></strong></p><div>&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hà Anh Phương
- Địa chỉ: 70 đường số 4 Phường 16 quận Gò Vấp
- Điện thoại: 84-8-62953767 - Fax:
- email: dungluongthanh@yahoo.com.vn