Mua bí đỏ và ngô hạt khô đều đều

  • Thread starter gaarav14
  • Ngày gửi
G

gaarav14

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thiên đức
- Địa chỉ: cẩm trung -cẩm phả -quảng ninh
- Tel, Fax: 0906685555 ::: FaX
- email: emailgaaravn14
================================

<h3><font color="#6633ff" size="5">t&ocirc;i ở cẩm phả n&ecirc;n thực phẩm chăn nu&ocirc;i thiếu n&ecirc;n muốn mua ng&ocirc; hạt v&agrave; b&iacute; đỏ h&agrave;ng th&aacute;ng với gi&aacute; cả hợp t&igrave;nh hợp l&yacute;&nbsp; v&agrave;i tạ tr&ecirc;n th&aacute;ng hợp đồng mua l&acirc;u d&agrave;i .Vậy ai chạy xe hay bu&ocirc;n b&aacute;n thực phẩm ra cẩm phả QN kết hợp gi&uacute;p t&ocirc;i một ch&uacute;t.H&atilde;y đt hay nhắn tin:<font color="#ff00cc">0906685555</font><font color="#6633ff"> xin cảm ơn-ch&agrave;o th&acirc;n &aacute;i.</font></font></h3>
 
Back
Top