Mua Bột Cá Và Dầu Cá

  • Thread starter Lisa Nguyen
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lisa Nguyen

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lisa Nguyen
- Địa chỉ: Quan Ninh Kieu, TP. Can Tho
- Tel, Fax: ::: FaX 07103744826
- email: fishmeal.oil@gmail.com
================================

<p>Nội dung: C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu d&ugrave;ng trong sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i. Hi&ecirc;n nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m nh&agrave; cung cấp c&aacute;c ngy&ecirc;n liệu; Bột C&aacute; Basa v&agrave; Bột c&aacute; Biển tr&ecirc;n 60% độ đạm, Dầu C&aacute; Basa loại 1 (AV dưới 3). Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong&nbsp;được sự hợp t&aacute;c của đối t&aacute;c trực tiếp sản xuất bột c&aacute; v&agrave; dầu c&aacute;. Mọi chi tiếc xin li&ecirc;n hệ;</p><p>Ms ; &Uacute;t</p><p>Đt : 0908.890.950</p><p>eMail ; <a href="mailto:fishmeal.oil@gmail.com">fishmeal.oil@gmail.com</a></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top