Mua Cây Giống

  • Thread starter caylamnghiep_caycongtrinh
  • Ngày gửi
C

caylamnghiep_caycongtrinh

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Duy Giáp
- Địa chỉ: 831 khu 72 Quảng Phát _ Quảng tiến
- Tel, Fax: 0937702456
- email: duyngocgiap1985@yahoo.com
================================

<h3>Vườn ươm Tuấn Gi&aacute;p chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y giống c&acirc;y xanh đ&ocirc; thị&quot; ho&agrave;ng nam, phượng vĩ, c&aacute;c loại hoa Ban, xanh, si, long n&atilde;o. . . &quot;, c&acirc;y trồng rừng ' sao , dầu, lim xanh, . . . ,, c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh, nội thất, ngoại thất' hồng lộc, đại ph&uacute;, đại tỷ ph&uacute;, ph&uacute; qu&yacute;, ph&aacute;t t&agrave;i c&aacute;c loại. . . vv. ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0937702456 </h3><h2>th&acirc;n ch&agrave;o c&aacute;c ban! <br /></h2>
 

Đối tác


Top