MUA CÂY THANH MAI

  • Thread starter congdatdlu
  • Ngày gửi
C

congdatdlu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN CÔNG ĐẠT
- Địa chỉ: 75B TÔ VĨNH DIỆN
- Tel, Fax: 0945942882 ::: FaX
- email: mr.datnc@gmail.com
================================

Hiện tại t&ocirc;i c&oacute; khoảng 10ha trồng chanh d&acirc;y, nhưng vẫn chưa l&agrave;m gi&agrave;n. Đang t&igrave;m mua c&acirc;y thanh mai để l&agrave;m gi&agrave;n đ&acirc;y. Qu&iacute; vị n&agrave;o c&oacute; chỗ li&ecirc;n hệ hoặc trực tiếp b&aacute;n th&igrave; li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i.<br />
 
Back
Top