MUA CÓC

Xuan Vu

_
Nông dân @
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cá nhân
- Địa chỉ: kv2,ttddoong thành ,đức huệ ,long an
- Tel, Fax: 0907938476
- Email: xuanvu_doithuongt@yahoo.com
================================

t&ocirc;i rất cần mua con c&oacute;c&nbsp; với số lượng lớn v&agrave; thường xuy&ecirc;n ,a,c,e,n&agrave;o c&oacute; xin li&ecirc;n lạc với t&ocirc;i ,sdt của t&ocirc;i 0907938476 rất&nbsp; mong được hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i <br />
 
Top