mua da trăn khô số lượng lớn

  • Thread starter yinger
  • Ngày gửi
Y

yinger

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hồng thúy doanh
- Địa chỉ: tphcm
- Tel, Fax: 0908582008
- email: hongthuydoanh@yahoo.com
================================

<p>th&acirc;n ch&agrave;o</p><p>t&ocirc;i đang cần nguồn h&agrave;ng da trăn kh&ocirc; để xuất khẩu. qu&yacute; vị n&agrave;o c&oacute; nguồn h&agrave;ng tr&ecirc;n vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ms.doanh: 0908582008</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; yahoo: <a href="mailto:hongthuydoanh@yahoo.com">hongthuydoanh@yahoo.com</a></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gmail: <a href="mailto:doanh008@gmail.com">doanh008@gmail.com</a></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; skype: hongthuydoanh</p>
 
Back
Top