Mua dế giống

  • Thread starter Pham Huu Hai
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Pham Huu Hai

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Pham Huu Hai
- Địa chỉ: Phú Riềng-Phước Long -Bình Phước
- Tel, Fax: 06512465486 ::: FaX
- email: phamhai705@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;Cần t&igrave;m nơi b&aacute;n giống dế tin cậy ở khu vực B&igrave;nh phước , B&igrave;nh dương, Tp HCM </p><p>&nbsp;Ai b&aacute;n li&ecirc;n h&ecirc; : </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dt : 06512465486</p><p>hoặc mail: <a href="mailto:phamhai705@yahoo.com">Phamhai705@yahoo.com</a></p><p>&nbsp;xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn </p><p>&nbsp;rất mong được hơp t&aacute;c</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top