Mua giống cá lóc bông

  • Thread starter NGÔ VÄ‚N THUẬN
  • Ngày gửi
N

NGÔ VĂN THUẬN

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGÔ VĂN THUẬN
- Địa chỉ: ĐẠT THÀNH,QUẢNG THÀNH ,CHÂU ĐỨC-BRVT
- Tel, Fax: 0987693930 ::: FaX
- email: thuancd@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i đang dự định nu&ocirc;i c&aacute; l&oacute;c b&ocirc;ng trong bể ximang nhưng chưa biết nhiều về kỹ thuật ,ai biết chổ n&agrave;o b&aacute;n c&aacute; giống v&agrave; nguồn ti&ecirc;u thụ ở đ&acirc;u xin chỉ d&ugrave;m địa chỉ.v&agrave; t&agrave;i liệu kỹ thuật nu&ocirc;i.xin cảm ơn</p>
 

T

tran thai

Guest
#2
hỏi mua ca loc giông bẩi vung tau

minh dinh..chuyên sang nuôi cá loc bang bạt nilong...can mua ca loc giong tốt..giá cá hợp lý tại châu đức ba ria vung tàu... nếu ai quan tâm và chia sẽ cach nuôi và bán cá loc giông thì gọi số 0988..373..473 :8^::8^::8^::8^:
 

Đối tácTop