Mua giống cỏ VA06

  • Thread starter heorungtoandang
  • Ngày gửi
H

heorungtoandang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Anh Toàn
- Địa chỉ: Khối 12 - Thị Trấn Hương Khê - Hà Tĩnh
- Tel, Fax: 0986942033
- email: toandangnokia@mail.com
================================

<p>&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp; <font size="4">M&igrave;nh cần mua giống cỏ VA06 , ai c&oacute; nhu cầu b&aacute;n xin h&atilde;y gọi cho m&igrave;nh qua số điện thoại 0986942033. Mong bạn h&atilde;y cầm m&aacute;y điện thoại l&ecirc;n gọi nhanh cho m&igrave;nh.</font></p>
 
Back
Top