Mua giống kỳ đà ở đâu

  • Thread starter Dinhtrong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

Dinhtrong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dinhtrong
- Địa chỉ: Đồng Hới - Quảng Bình
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: dinhtrongdtp@yahoo.com
================================

<p>T&ocirc;i hiện đang ở Quảng B&igrave;nh. T&ocirc;i muốn nu&ocirc;i kỳ đ&agrave; nhưng kh&ocirc;ng biết mua con giống ở chổ n&agrave;o. B&aacute;c n&agrave;o biết gần Quảng B&igrave;nh c&oacute; nơi n&agrave;o b&aacute;n giống kỳ đ&agrave; kh&ocirc;ng. V&agrave;o mua tận B&igrave;nh Phước xa qua. Cảm ơn c&aacute;c b&aacute;c nhiều.</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top