Mua giống kỳ đà ở đâu?

  • Thread starter dinhtrong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

dinhtrong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dinhtrong
- Địa chỉ: Đồng Hới - Quảng Bình
- Tel, Fax: 0905272869
- email: dinhtrongdtp@yahoo.com
================================

<p>B&aacute;c n&agrave;o biết ở đ&acirc;u gần Quảng B&igrave;nh c&oacute; b&aacute;n giống kỳ kh&ocirc;ng? Ở Quảng B&igrave;nh c&oacute; nu&ocirc;i được kỳ đ&agrave; kh&ocirc;ng nhi?</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top