Cần mua Mua gỗ keo

#1
Cần mua ngay gỗ Keo và Bạch đàn với số lượng không hạn chế, thời gian lâu dài theo quy cách và giá cả như sau:

1/ Gỗ chống: Dài 2,2; Vanh đo giữa cây cả vỏ từ 38 đến 50cm (Đường kính từ 12 đến 16cm); Keo=31.000đ/khúc; Bạch đàn=32.000đ/khúc. Nếu bị loại xuống gỗ Chèn giá 12.000đ/khúc. Tối thiểu phải có 30% loại vanh từ 42 đến 50cm (Hàng giao tại kho Hầm 82 mỏ Vàng Danh)

2/Gỗ chống dài 2,4m, Vanh đo giữa cây cả vỏ từ 38 đến 50cm: Keo=31.000đ/khúc; Bạch đàn=32.000đ/khúc; Vanh đo giữa cây cả vỏ từ 32 đến 38cm (Đường kính từ 10 đến 12cm): Keo=17.000đ/khúc; Bạch đàn=17.000đ/khúc (Hàng giao tại trường Cao đẳng Việt Xô)

3/ Gỗ Văng dài (2,2-2,4)m, Vanh đo giữa cây cả vỏ từ 25cm đến 38cm (Đường kính từ 8 đến 12cm): Keo= 13.000đ/khúc; dài 2,4m =14.000đ/khúc (Hàng giao tại kho Khe Ngát Hầm Lò 2)

4/ Khi giao hàng Gỗ Văng chở riêng, Gỗ Keo và Bạch đàn, xếp riêng từng khoang trong một xe để thuận tiện cho việc xuống hàng và nghiệm thu

5/ Thanh toán 100% tiền mặt ngay sau khi giao hàng và thủ tục hợp pháp tại các mỏ than trên địa bàn thành phố Uông Bí - Quảng Ninh.

Liên hệ: Công ty CP Lâm sản và Xây dựng Quảng Ninh
Giám đốc: Hoàng Trung Chinh, ĐT: 0984963788/0333660309.
Phòng kế hoạch: Chị Sậu: 0904597158.
Gmail: cplsxdqn@gmail.com

Xem file đính kèm 3196 Xem file đính kèm 3195