Cần mua mua hạt cây tà vạt , hay cây đoác, co pảng, búng báng, báng búng < có ảnh >

  • Thread starter tiến đàm
  • Ngày gửi
T

tiến đàm

Lữ khách
#1
hiện nay chúng tôi đang cần mua hạt giống cây tà vạt hay có các tên gọi khác như cây đoác, co pảng, quang lang, bụng báng, búng báng, báng búng
chúng tôi cần mua số lượng rất lớn
ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ :
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong được hợp tác với mọi người
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2Fanh%2520cuoi%2Fvuongnghj%2Fimage_zps60cc8f30.jpeg&hash=99ccbda7749797b612d27099b561f496


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2F16.jpg&hash=0d16d3edaf22256ff675f54d6761cb70


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2F1170476796109.jpg&hash=f61db5c6655af07b8ab21624842350ea


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2FArenga_pinnata_plant_1.jpg&hash=07463d2371388d7a36a709212171ac56proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2Farengapinnata.jpg&hash=4e5933dfbb145852fe573eb9cc138973


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2Fu%2F0%2F%3Fui%3D2%26ik%3D9db6f93d8d%26view%3Datt%26th%3D144644fccd56db40%26attid%3D0.1.1%26disp%3Demb%26zw%26atsh%3D1&hash=a1054dc1362345cd822cd97909da09f7
 

Last edited:
N

namchautucongtu

Thành viên mới
#2
Cây này là cây Đùng Đình mà bác?

--------

ờ, trái thì giống mà lá không giống Đùng Đình, tưởng Đúng Đình thì gọi em, em cung cấp cho bác.
 
Last edited:
T

tiến đàm

Lữ khách
#3
hiện nay chúng tôi đang cần mua hạt giống cây tà vạt hay có các tên gọi khác như cây đoác, co pảng, quang lang, bụng báng, búng báng, báng búng
chúng tôi cần mua số lượng rất lớn
ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ :
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong được hợp tác với mọi người
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2F16.jpg&hash=0d16d3edaf22256ff675f54d6761cb70


Link: http://agriviet.com/home/threads/95...ng-bang-bang-bung-lt-co-anh-gt-#ixzz1wvVSigbW
 
T

tiến đàm

Lữ khách
#4
hiện nay chúng tôi đang cần mua hạt giống cây tà vạt hay có các tên gọi khác như cây đoác, co pảng, quang lang, bụng báng, búng báng, báng búng
chúng tôi cần mua số lượng rất lớn
ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ :
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong được hợp tác với mọi người

Link : http://agriviet.com/home/threads/95...ung-bang-bang-bung-lt-co-anh-gt#ixzz2uAGvMVra
 
T

tiến đàm

Lữ khách
#5
hiện nay chúng tôi đang cần mua hạt giống cây tà vạt hay có các tên gọi khác như cây đoác, co pảng, quang lang, bụng báng, búng báng, báng búng
chúng tôi cần mua số lượng rất lớn
ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ :
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong được hợp tác với mọi người

Link : http://agriviet.com/home/threads/95...ung-bang-bang-bung-lt-co-anh-gt#ixzz2uJc0iM1y
 
T

tiến đàm

Lữ khách
#6
hiện nay chúng tôi đang cần mua hạt giống cây tà vạt hay có các tên gọi khác như cây đoác, co pảng, quang lang, bụng báng, búng báng, báng búng
chúng tôi cần mua số lượng rất lớn
ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ :
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong được hợp tác với mọi người

Link : http://agriviet.com/home/threads/95...ung-bang-bang-bung-lt-co-anh-gt#ixzz2uZZ516WD
 
T

tiến đàm

Lữ khách
#7
hiện nay chúng tôi đang cần mua hạt giống cây tà vạt hay có các tên gọi khác như cây đoác, co pảng, quang lang, bụng báng, búng báng, báng búng
chúng tôi cần mua số lượng rất lớn
ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ :
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong được hợp tác với mọi người

Link : http://agriviet.com/home/threads/95...ung-bang-bang-bung-lt-co-anh-gt#ixzz2ulIL6zqe
 

Đối tác


Top