Cần mua mua hạt giống cây mây < có ảnh >

  • Thread starter tiến đàm
  • Ngày gửi
T

tiến đàm

Lữ khách
#1
hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu mua hạt giống cây mây như trong ảnh
nếu bạn nào có thể cung cấp xin hãy liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2F1Calamusplatyacanthoides.jpg&hash=d179ee8e1e05d7187fbb760c595196df


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2F2Calamusplatyacanthoides.jpg&hash=67e04c15026ac1a90173e2108304338f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2F3Calamusplatyacanthoides.jpg&hash=c1295f501b060d6c7b0953b1824c0e5fproxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2F4Calamusplatyacanthoides.jpg&hash=f977d65d14f1f818448b53d143a02338


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2F5Calamusplatyacanthoides.jpg&hash=a83be6cc3cb7ec692f9634d30b5834cdproxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2F6Calamusplatyacanthoides.jpg&hash=fadc7bae865d55a047d2837893a830bd
 

T

tiến đàm

Lữ khách
#2

Đối tácTop