Mua kỳ đà

  • Thread starter nguyá»…n huy hào
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn huy hào

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn huy hào
- Địa chỉ: P.Nghĩa Thành-TX Gia Nghĩa-Đăk Nông
- Tel, Fax: ::: FaX 0987838562 ::: FaX ::: FaX ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- Email: huyhaobuonme@yahoo.com
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c!</p><p>T&ocirc;i ở Đăk N&ocirc;ng muốn mua kỳ đ&agrave; l&agrave;m giống. Nếu ai đ&oacute; biết cơ sở n&agrave;o ở gần c&oacute; thể cho t&ocirc;i xin địa chỉ được kh&ocirc;ng?</p><p>Số điện thoại của t&ocirc;i l&agrave; 0987838562</p><p>Đặc biệt ở Đăk Lăk v&agrave; Đăk N&ocirc;ng ở gần vận chuyển dễ hơn.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top