Mua lúa gạo xuất khẩu

  • Thread starter Phạm Đức Thắng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phạm Đức Thắng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Đức Thắng
- Địa chỉ: Vinh, Nghệ An
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua 10.000 tấn l&uacute;a gạo (paddy rice) để xuất khẩu. B&agrave; con ai c&oacute; xin li&ecirc;n hệ:</p><a name="_MailAutoSig"></a>Pham Duc Thang&nbsp; (Import - Export Manager)<br />------------------------------------------------------------------------------------------------<br /><a href="http://www.intimexco.com/eng/"><font color="#800080"><strong>INTIMEX </strong><span /><span /><strong>VIETNAM</strong><strong><span /></strong><strong> JOINT STOCK CORPORATION, NGHE AN BRANCH</strong><span /></font></a><br />Add: No. 343, Le Duan str., Vinh city, Nghe An, <span />Vietnam<br />Tell: +84 38 3558838&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: +84 38 3558487&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cell: +84 904 855801<br />Email: <a title="blocked::mailto:intimex_na@vnn.vn" href="mailto:intimex_na@vnn.vn">intimex_na@vnn.vn<span /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Skype: intimex_nghean<br />MSN: <a title="blocked::mailto:phamducthang@hotmail.com mailto:phamducthang@hotmail.com CTRL + Click to follow link" href="mailto:phamducthang@hotmail.com">phamducthang@hotmail.com<span /></a> YahooID: <a title="blocked::mailto:phamducthangvinh@yahoo.com" href="mailto:phamducthangvinh@yahoo.com">phamducthangvinh@yahoo.com<span /></a><span /><br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top