Mua mô hoa lan

Ngaytrovellcd

_
Nông dân @
#4
Lan còn nhỏ khoảng gang tay đó
[DOUBLEPOST=1465999641][/DOUBLEPOST]
Lan khoảng 1 gang tay gọi là lan cấy mô hay mô hoa lan vậy. Cái nào dễ chăm hơn ạ.
Híc, câu này khó trả lời quá!!!! Nếu cây cấy mô mà nuôi 5-6 tháng thì có thể đạt 1 gang tay (tùy loại) Vậy câu trả lời của bạn thì mình chịu rồi!!!!
 

Tramngoc

Lữ khách
#7
Híc, câu này khó trả lời quá!!!! Nếu cây cấy mô mà nuôi 5-6 tháng thì có thể đạt 1 gang tay (tùy loại) Vậy câu trả lời của bạn thì mình chịu rồi!!!!
Bạn cây cấy mô bạn nói đó nó thích hợp với khí hậu nào bạn biết không
[DOUBLEPOST=1466034888][/DOUBLEPOST]

Bạn cây cấy mô bạn nói đó nó thích hợp với khí hậu nào bạn biết không
[DOUBLEPOST=1466034952][/DOUBLEPOST]
Bạn cây cấy mô bạn nói đó nó thích hợp với khí hậu nào bạn biết không
[DOUBLEPOST=1466034888][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1466035291][/DOUBLEPOST]
Bạn cây cấy mô bạn nói đó nó thích hợp với khí hậu nào bạn biết không
[DOUBLEPOST=1466034888][/DOUBLEPOST]


[DOUBLEPOST=1466034952][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1466035334][/DOUBLEPOST]
Bạn cây cấy mô bạn nói đó nó thích hợp với khí hậu nào bạn biết không
[DOUBLEPOST=1466034888][/DOUBLEPOST]


[DOUBLEPOST=1466034952][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1466035291][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1466035416][/DOUBLEPOST]
Bạn cây cấy mô bạn nói đó nó thích hợp với khí hậu nào bạn biết không
[DOUBLEPOST=1466034888][/DOUBLEPOST]


[DOUBLEPOST=1466034952][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1466035291][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1466035334][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1466039493][/DOUBLEPOST]
Bạn cây cấy mô bạn nói đó nó thích hợp với khí hậu nào bạn biết không
[DOUBLEPOST=1466034888][/DOUBLEPOST]


[DOUBLEPOST=1466034952][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1466035291][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1466035334][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1466035416][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1466039555][/DOUBLEPOST]Cái mình gửi là loại mô hoa lan hay là lan cấy mô