Mua Nhím 2>8 tháng tuổi giá cao!!!!!

  • Thread starter tuananh1604
  • Ngày gửi
T

tuananh1604

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tuan Anh
- Địa chỉ: Miền nam
- Tel, Fax: ::: FaX 01638 606 626
- email: anht1988ld@zing.vn
================================

<font size="3">Ch&agrave;o tất cả c&aacute;c bạn!<br />Hiện m&igrave;nh đang muốn mua một số lượng nh&iacute;m lớn. </font><br /><font size="3">loại nh&iacute;m cần mua: nh&iacute;m &lt;&gt; 4kg/1 cặp gi&aacute; m&igrave;nh mua la 11tr. trở l&ecirc;n</font><br /><font size="3">nh&iacute;m lớn hơn gi&aacute; thị trường...</font><br /><font size="3">ai c&oacute; nhu cầu b&aacute;n vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 0163 8 606 626( Tuấn)</font><br /><font size="3">cảm ơn c&aacute;c bạn.<img title="Embarassed" alt="Embarassed" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" border="0" /></font>
 
Back
Top