Mua nhím tại Hải Phòng

  • Thread starter Phạm Quốc Trị
  • Ngày gửi
P

Phạm Quốc Trị

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Quốc Trị
- Địa chỉ: Mỹ Đức-An lão- Hải Phòng
- Tel, Fax: 0977551932
- email: trithai.phamvan@gmail.com
================================

<p align="left"><font size="4">Cần mua cặp nh&iacute;m giống tr&ecirc;n dưới 7kg/con tại HP. Ai c&oacute; xin vui l&ograve;ng liền hệ 0977551932. Xin cảm ơn!</font></p>
 
Back
Top