Mua Nhím thịt, Nhím rừng,

  • Thread starter tuntun679
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tuntun679

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuntun679
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 01672163679
- email: tuntun679@zing.vn
================================

<p>t&ocirc;i l&agrave; quản l&yacute; nh&agrave;&nbsp; h&agrave;ng thịt rừng.T&ocirc;i muốn mua nh&iacute;m thịt số lượng lớn.</p><p>Mỗi tuần t&ocirc;i lấy h&agrave;ng một lần <br /></p><p>T&ocirc;i sẽ trực tiếp mua v&agrave; kiểm tra chất lượng nh&iacute;m.( mua cả nh&iacute;m đ&atilde; l&agrave;m thịt do cắn nhau chết) </p><p>&nbsp;Gi&aacute; cả thỏa thuận theo chất lượng .<br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: tuntun679@zing.vn</p><p>hotline:01672163679 ( gặp anh Đức ) <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top