MUA RẮN RI VOI

  • Thread starter TRANHUUDUNG1985
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRANHUUDUNG1985

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANHUUDUNG1985
- Địa chỉ: KHACH VANG LAI
- Tel, Fax: 01236082299 ::: FaX
- email: TRANHUUDUNG1985@YAHOO.COM.VN
================================

<p>T&Ocirc;I ĐANG SỐNG Ở CẦN THƠ, T&Ocirc;I RẤT TH&Iacute;CH NU&Ocirc;I RẮN RI VOI NHƯNG KH&Ocirc;NG KIẾM ĐƯỢC RẮN GIỐNG, H&Ocirc;M NAY L&Ecirc;N DIẾN Đ&Agrave;N NHỜ C&Aacute;C B&Aacute;C CHỈ D&Ugrave;M CHỖ MUA RẮN TẠI CẦN THƠ (V&Igrave; T&Ocirc;I KH&Ocirc;NG C&Oacute; ĐIỀU KIỆN ĐI RA MẤY TỈNH L&Acirc;N CẬN ĐỂ MUA), MONG C&Aacute;C B&Aacute;C CHỈ NHIỆT T&Igrave;NH VỚI NH&Eacute;, V&Agrave; XIN HỎI TH&Ecirc;M RẮN RI VOI CON MỚI ĐẺ ĐƯỢC 15 NG&Agrave;Y GI&Aacute; B&Aacute;N L&Agrave; BAO NHI&Ecirc;U NHỈ ?</p><p>C&Aacute;M ƠN C&Aacute;C B&Aacute;C NH&Eacute; ! <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top