Mua Rong Sụn

  • Thread starter Yuan_ Nguyen
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Yuan_ Nguyen
- Địa chỉ: Quãng Tây _ Trung Quốc
- Tel, Fax: 01225403786 ::: FaX
- Email: hthungnguyen@yahoo.com.vn
================================

<font color="#0066ff" size="3"><strong>Nh&agrave; m&aacute;y&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua số lượng Rong Sụn lớn để sản xuất thực phẩm</strong></font>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top