mua rùa vàng

  • Thread starter thiên Ä‘uc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thiên đuc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thiên đuc
- Địa chỉ: cẩm phả quảng ninh
- Tel, Fax: ::: FaX 0906685555
- email:
================================

<h3><img title="Frown" alt="Frown" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif" border="0" />t&ocirc;i muốn nu&ocirc;i r&ugrave;a v&agrave;ng vậy ai nu&ocirc;i r&ugrave;a hoặc bắt r&ugrave;a tr&ecirc;n n&uacute;i về muốn b&aacute;n h&atilde;y li&ecirc;n hệ : 0906685555.tả loại r&ugrave;a :bụng đen v&agrave;nh v&agrave;ng,mai v&agrave;ng c&oacute; 3 sọc,đ&acirc;u v&agrave; 4 ch&acirc;n đỏ...</h3>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top