MUA TRÙN THƯƠNG PHẨM

  • Thread starter cty tnhh ga ta
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH GATA
- Địa chỉ: 133-phú châu-tam bình-thủ đưc-tp hcm
- Tel, Fax: 0975437453 0919609884 ::: FaX
- email:
================================

<p>&nbsp;&nbsp; CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua c&aacute;c loại tr&ugrave;n đất</p><p>&nbsp;&nbsp; - Tr&ugrave;n quế&nbsp; -&nbsp; tr&ugrave;n cơm&nbsp; -&nbsp; tr&ugrave;n hổ</p><p>&nbsp;&nbsp; AI c&oacute; b&aacute;n xin gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i 0975437453&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;0919609884&nbsp;&nbsp; để b&aacute;o gi&aacute; v&agrave; trao đổi </p>
 


xin hoi cac ban mua trun de su dung vao muc dich gi ?
can so luong nhieu ko?
neu duoc minh se lam viec voi nhau nhe?
co gi goi cho minh theo sdt 0904.329.550 minh ten ĐỆ que o HAI DUONG .
mong tin cac ban .
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH GATA
- Địa chỉ: 133-phú châu-tam bình-thủ đưc-tp hcm
- Tel, Fax: 0975437453 0919609884 ::: FaX
- email:
================================

CTY chúng tôi cần mua các loại trùn đất
- Trùn quế - trùn cơm - trùn hổ
AI có bán xin gọi cho chúng tôi 0975437453 0919609884 để báo giá và trao đổi

Mình ở ĐH Nông Lâm TPHCM, mình chỉ có số lượng tương đối thôi, bạn có mua ko ? thông tin gọi 01689923909 gặp Hiền
 


Back
Top