MUA VÀ BÁN KỲ ĐÀ

  • Thread starter NGUYỄN QUỐC THÀNH
  • Ngày gửi
N

NGUYỄN QUỐC THÀNH

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN QUỐC THÀNH
- Địa chỉ: TÂN AN, BÌNH MINH, THĂNG BÌNH, QUẢNG NAM
- Tel, Fax: 0167 9949 250
- email:
================================

<p>T&Ocirc;I MUỐN MUA V&Agrave; B&Aacute;N KỲ Đ&Agrave; GIỐNG CHẤT LƯỢNG TỐT GI&Aacute; RẺ. AI C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ : NGUYỄN QUỐC TH&Agrave;NH</p><p>0167 9949 250</p>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN QUỐC THÀNH
- Địa chỉ: TÂN AN, BÌNH MINH, THĂNG BÌNH, QUẢNG NAM
- Tel, Fax: 0167 9949 250
- email:
================================

TÔI MUỐN MUA VÀ BÁN KỲ ĐÀ GIỐNG CHẤT LƯỢNG TỐT GIÁ RẺ. AI CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ : NGUYỄN QUỐC THÀNH
0167 9949 250
Thế là mua vào bán ra ....
 


Back
Top