MÙN DỪA

  • Thread starter thuluuvan
  • Ngày gửi
T

thuluuvan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH KIM NGHĨA
- Địa chỉ: 766 A/33 LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG 9, QUẬN TÂN BÌNH, TP. HCM
- Tel, Fax: 08.39750828 ::: FaX 08.39748677
- email: thuluuvan@gmail.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc; chuy&ecirc;n xuất khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản đặt th&ugrave; của Vi&ecirc;t Nam. Nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần mua m&ugrave;n dừa với số lượng lớn, ổn định để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c xuất khẩu của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>C&aacute; nh&acirc;n hoặc đơn vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết th&ecirc;m chi tiết.</p><p>V&acirc;n Thư - 0978872748</p>
 
Back
Top