Mừng khai trương wbesite! Lan Hồ Điệp. Giá rẻ nhất!

  • Thread starter 3easy.net
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
3

3easy.net

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: 3easy.net
- Địa chỉ: 59 Nguyễn Hồng Đào TB
- Tel, Fax: 0938888191
- email: quangthanh1508@yahoo.com
================================

<font color="#ff0000">&nbsp;</font> <div align="center"><font face="Comic Sans MS">Nh&acirc;n dip 3easy khai trương 17/01/2010, giảm gi&aacute; đặt biệt cho tất cả c&aacute;c mặt h&agrave;ng. <br /></font></div><div align="center"><font face="Comic Sans MS"><br /></font></div><br /><div align="center"><font color="#ff0000"><font face="Comic Sans MS">Thời gian giảm gi&aacute; bắt đầu từ ng&agrave;y 17/01/2010 <br /></font></font></div><div align="center"><font color="#ff0000">(Gi&aacute; tr&ecirc;n website đ&atilde; được giảm)</font></div><br /><br /><br /><br /><br /><br /><font face="Comic Sans MS">Ch&agrave;o mừng bạn đến với 3easy! Ch&uacute;c bạn một năm mới an khang thịnh vượng.</font><br /><br /><em>Hồ điệp l&agrave; một loại lan đại ch&uacute;ng được xếp v&agrave;o bậc nhất. Hoa to, h&igrave;nh d&aacute;ng đẹp đẽ, nhiều mầu, l&acirc;u bền, c&oacute; hoa quanh năm v&agrave; lại dễ trồng. V&igrave; những đặc điểm kể tr&ecirc;n, lan Hồ điệp được nhiều người ưa chuộng v&agrave; cũng v&igrave; vậy c&aacute;c nh&agrave; trồng lan Đ&agrave;i loan, Hoa kỳ, Thụy điển, Đan mạch đ&atilde; trở th&agrave;nh kỹ nghệ với một sản lượng h&agrave;ng chục triệu c&acirc;y mỗi năm.</em><strong><img id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://3easy.net/Portals/0/hodiep01.jpg" border="0" /></strong><br /><br />Đ&ocirc;i l&uacute;c tr&ecirc;n đường đời tấp nập, bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, ch&aacute;n chường. Ngắm nh&igrave;n một nh&agrave;nh hoa, một lẵng hoa hay một giỏ hoa phong lan cũng c&oacute; thể l&agrave;m cho t&acirc;m hồn bạn thảnh thơi, y&ecirc;u đời hơn. V&agrave; dường như khi đ&oacute; mọi thứ đối với bạn thật qu&aacute; dễ d&agrave;ng.<br />Hi&ecirc;n nay 3easy đang cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c loại Lan Hồ Điệp với nhiều chủng loại (trồng tại Việt Nam hay h&agrave;ng nhập từ Đ&agrave;i Loan). C&aacute;c chậu hoa tr&ecirc;n 3easy.net được chia l&agrave;m c&aacute;c m&atilde; số kh&aacute;c nhau v&agrave; h&igrave;nh ảnh h&igrave;nh thật 100%, kh&ocirc;ng qua chỉnh sửa.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết giao h&agrave;ng giống 100% như h&igrave;nh tr&ecirc;n website<a href="http://3easy.net/" target="_blank"> 3easy.net</a><br />C&aacute;c bạn chỉ việc ngồi tai nh&agrave; hay cơ quan, chọn M&atilde; số m&agrave; bạn vừa &yacute;, sau đ&oacute; nhắc m&aacute;y gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i qua số 093.8888.191 or 09.36.26.16.06(gặp A.Th&agrave;nh). Sẽ c&oacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n giao h&agrave;ng t&acirc;n nơi.<br /><br /><br /><strong><font size="3">Gi&aacute; lan 100k 1 chậu lan VN v&agrave; 120k 1 chậu nhập khẩu Đ&agrave;i Loan.</font></strong><br /><strong><font size="3">mua tr&ecirc;n 5 chậu gi&aacute; 90k 1chậu VN v&agrave; 110k 1 chậu nhập khẩu từ Đ&agrave;i Loan.</font></strong><br /><strong><font size="3">Số lượng b&ocirc;ng+b&uacute;p từ 8 đến 12. Nở 40%(D&ugrave;ng chưng tết l&agrave; qu&aacute; đẹp.)<br /></font></strong><br /><strong><font size="3">H&igrave;nh thật đ&atilde; được up l&ecirc;n website. Qu&iacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng truy cập <a href="http://3easy.net/" target="_blank">http://3easy.net</a> để xem hoa.</font></strong><br /><br /><br /><div align="left"><br /><font color="#339966"><strong>Li&ecirc;n hệ: 093.8888.191 hay 09.36.26.16.06 gặp Th&agrave;nh</strong></font><br /><font color="#339966"><strong>59/9 Nguyễn Hồng Đ&agrave;o P14 QTB.<br /></strong></font></div>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top