Muốn Làm Giầu! Đầu tư vào chăn nuôi Gà Móng Tiên Phong( gà đặc sản hà nam)

  • Thread starter hoangvietquyen
  • Ngày gửi
H

hoangvietquyen

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>Tự m&igrave;nh l&agrave;m ra những đồng tiền ch&iacute;nh đ&aacute;ng mới l&agrave; c&aacute;i qu&yacute; gi&aacute;!</p><p>Bạn muốn l&agrave;m giầu kh&ocirc;ng!</p><p>T&ocirc;i xin giới thiệu con gia cầm: G&agrave; m&oacute;ng Ti&ecirc;n Phong.</p><p>Một loại g&agrave; qu&yacute; hiếm đang được việt nam bảo tồn v&agrave; nh&acirc;n giống ở x&atilde; Ti&ecirc;n Phong huyện Duy Ti&ecirc;n tỉnh H&agrave; Nam.</p><p>Đ&acirc;y l&agrave; một giống g&agrave; đặc sản ăn thịt ngon, thơm v&agrave; rất &iacute;t mỡ ở dưới da.</p><p>Nu&ocirc;i giống g&agrave; n&agrave;y rất dễ, kh&ocirc;ng kh&oacute; đ&acirc;u.</p><p>Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể nu&ocirc;i theo nhiều h&igrave;nh thức như nu&ocirc;i thịt, sinh sản. V&agrave; một điều rất đặc biệt ở giống g&agrave; n&agrave;y l&agrave;: G&agrave; khỏe mạnh, nặng c&acirc;n, nhanh lớn, thị trường đang rất ưa chuộng, rất dễ b&aacute;n, gi&aacute; b&aacute;n ổn định v&agrave; đem lại rất nhiều thuận lợi cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh chăn nu&ocirc;i kinh doanh giống g&agrave; n&agrave;y!</p><p>Gi&aacute; của một con giống thời điểm b&igrave;nh thường l&agrave; : 25 - 30 ngh&igrave;n đồng/con.</p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ số điện thoại : 0977762186</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin chịu ho&agrave;n to&agrave;n tr&aacute;ch nhiệm về con giống!</p>
 


Xin hỏi là tôi ở TPHCM,không biết là anh có cung cấp được hay không?
 


Back
Top