Muốn Mở Đại Lý Cám Chăn Nuôi CẤp I

  • Thread starter huantk39
  • Ngày gửi
H

huantk39

Guest
#1
<p><font size="2"><strong>M&igrave;nh muốn mở đại l&yacute; c&aacute;m cấp 1 nhưng chưa hiểu r&otilde; về điều ki&ecirc;n để mở cửa h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;ch li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty </strong></font></p><p><font size="2"><strong>v&agrave; thị trường nhue thế n&agrave;o th&igrave; l&agrave; tiềm năng v&agrave; c&oacute; thể kinh doanh đc&nbsp;</strong></font></p><p><font size="2"><strong>ai biết th&igrave; gi&uacute;p m&igrave;nh t&iacute; nha cảm ơn rất nhiều</strong></font></p><p><font size="2"><strong>địa chỉ li&ecirc;n hệ: huantk39@gmail.com </strong></font><br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn Văn Huân
- Địa chỉ: hưng yên
- Điện thoại: 0989808574 - Fax:
- email: huantk39@gmail.com
 

nguyenwafgroup

Thành viên mới
#2
Mình muốn mở đại lý cám cấp 1 nhưng chưa hiểu rõ về điều kiên để mở cửa hàng và cách liên hệ với công ty
và thị trường nhue thế nào thì là tiềm năng và có thể kinh doanh đc
ai biết thì giúp mình tí nha cảm ơn rất nhiều
địa chỉ liên hệ: huantk39@gmail.com
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn Văn Huân
- Địa chỉ: hưng yên
- Điện thoại: 0989808574 - Fax:
- email: huantk39@gmail.com

bạn phải nói rõ bạn muốn buôn bán về ngành gì con gì, muốn vừa nuôi vừa bán hay chỉ bán sp mà người khác nuôi thôi hay ntn thì phải nói rõ ra thì người ta mới giúp bạn đc
 
H

huantk39

Guest
#3
Moử Đại Lý Cám

ở chỗ mình co nhiều trang trại ( lớn vừa va nhỏ đều có) chủ yếu các tranh trại này chăn nuôi cá thả lợn và ngan vịt (nhiều hộ nông thôn nhỏ chăn nhỏ ko đề cập tới)
theo khảo sát thị trường ở chỗ mình thì chưa có đại lý cấp I lớn nào. có thì cũng chỉ là đại lý nhỏ lẻ không thi la của hàng
- chỗ mình đã có địa điểm Dặt ngay tai đường lớn
- nếu vốn đầu tư khoảng bao nhiêu thì đủ
-liên hệ với các công ty buôn bán thế nào
mong mợi người giúp đỡ
co gì liên hệ:
sdt: 0944645523
or sdt 0989808574
 
S

seamix

Guest
#4
Minh vua gui mail cho ban, ban kiem tra nhe

Cam on ban