Muốn mua 2 Hoạ Mi thuộc

  • Thread starter PHUOC THAO
  • Ngày gửi
P

PHUOC THAO

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHUOC THAO
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>&nbsp;Chao C&aacute;c Bạn .</p><p>T&ocirc;i&nbsp;muốn mua 02 chu chim HOA MI thuộc . Bạn nao co nhu c&acirc;u cần b&aacute;n li&ecirc;n hệ trực tiếp voi t&ocirc;i&nbsp;nhe&nbsp; DD 0909376288 ( Khu vực TPHCM) Gi&aacute; cả tương đối&nbsp; một ch&uacute;c nếu mắc qu&aacute; m&igrave;nh ko mua đ&acirc;u .</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top