Muốn mua giống chanh không hạt có nguồn gốc từ Califolia

  • Thread starter Phạm Thị Loan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phạm Thị Loan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Loan
- Địa chỉ: Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu
- Tel, Fax: 0916098609 ::: FaX
- email: duyentroidinh@gmail.com
================================

M&igrave;nh đang rất muốn thử nghiệm trồng loại canh kh&ocirc;ng hạt c&oacute; nguồn gốc từ Califolia - Mỹ, bạn n&agrave;o c&oacute; giống đạt ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; đ&uacute;ng như m&igrave;nh m&ocirc; tả h&atilde;y li&ecirc;n lạc với m&igrave;nh nh&eacute;. Nhớ gửi ảnh của giống v&agrave;o email cho m&igrave;nh xem nha. Thanks!<br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top