Muốn tìm đại lý làm phân bón NPK, Vi Sinh chất lượng cao

  • Thread starter Cty CP Phân Bón Thiên Phú Nông
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cty CP Phân Bón Thiên Phú Nông

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty CP Phân Bón Thiên Phú Nông
- Địa chỉ: 136/41 Tổ 13, Xóm Đông, Tân Phú Trung, Củ Chi, TP>HCM
- Tel, Fax: ::: FaX 0937695977
- email: thkhue30@gmail.com
================================

<p>Cty Cp Thi&ecirc;n Ph&uacute; N&ocirc;ng l&agrave; nh&agrave; SX c&aacute;c loại ph&acirc;n b&oacute;n chất lượng cao như NPK + Phan Vi Sinh Học. </p><p>Nay muốn t&igrave;m nh&agrave; l&agrave;m đại l&yacute; về lĩnh vực ph&acirc;n b&oacute;n naỳ.</p><p>Trong qua tr&igrave;nh giao dịch Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo chất lượng củng như đền b&ugrave; mọi chi ph&iacute; khi người sử dụng c&oacute; phản &aacute;nh cty cung cấp Phan B&oacute;n giả.</p><p>Do Đ&Oacute; CH&Uacute;NG TỐI MUỐN T&Igrave;M ĐẠI L&Yacute; UY T&Iacute;N ĐỂ CUNG CẤP H&Agrave;NG H&Oacute;A ĐỂ ĐẾP TAY NGƯỜI TI&Ecirc;U D&Ugrave;NG<br /><br />Moi chi tiết xin li&ecirc;n h&ecirc;: Anh Khu&ecirc; 0937.69.59.77 - 08.54394685</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top