nấm chân voi

  • Thread starter linhchi999
  • Ngày gửi
L

linhchi999

Guest
#1
<p><font size="6">mua n<font size="6">ấm ch<font size="6">&acirc;n voi <font size="6">s<font size="6">ố l<font size="6">ư<font size="6">ợng l<font size="6">ớn...<font size="6">li<font size="6">&ecirc;n h<font size="6">ệ 097.667.3354.</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p><font size="6">n<font size="6">ấm ch<font size="6">&acirc;n voi <font size="6">đ<font size="6">ư<font size="6">ợc thu h<font size="6">&aacute;i t<font size="6">ừ t<font size="6">ự nhi<font size="6">&ecirc;n 100<font size="6">%<font size="6">.n<font size="6">ấm <font size="6">to n<font size="6">ặng v<font size="6">&agrave;</font> <font size="6">l<font size="6">&agrave; 1 lo<font size="6">&agrave;i thu<font size="6">ộc h<font size="6">ọ n<font size="6">ấm linh chi.l<font size="6">&agrave; 1<br /></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p><font size="6">lo<font size="6">&agrave;i n<font size="6">ấm c<font size="6">&oacute; r<font size="6">ất nhi<font size="6">ều trong r<font size="6">ừng gi<font size="6">&agrave; <font size="6">đ<font size="6">ặc bi<font size="6">ệt l<font size="6">&agrave; c<font size="6">&aacute;c r<font size="6">ừng <font size="6">bi<font size="6">&ecirc;n gi<font size="6">ới L<font size="6">&agrave;o,Cambuchi<font size="6">a..<font size="6">.....</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><p>nấm ch&acirc;n voi,nấm ch&acirc;n voi,nấm ch&acirc;n voi,nam chan voi,nam chan voi,nam chan voi.nam chan voi,</p><p>nam chan voi nam chan voi. <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thảo
- Địa chỉ: 146/44 vu tung f2 binh thanh
- Điện thoại: 097.667.3354 - Fax:
- email: hoaibao2015@yahoo.com.vn
 

T

thuocquyviet

Guest
#3
Anh Thảo alo cho em theo số điện thoại: 0948801891 nhé. Em đang có hàng nấm chân voi số lượng lớn nè.
 

quedalat

Thành viên mới
#4
Nấm chân voi giá như thế nào em có thể cung cấp đc hàng cho bác đấy
 
Top