Nam Dinh : Chuyên cung cấp các loại gà giống

Trang trại chúng tôi chuyên cung cấp các loại gà giống : Ross308. Ross508,... các giống gà lai chọi với số lượng lớn . đồng thời bán gà thịt công nghiêp các lọai .
Hiện nay chúng tôi đang có kế hoạch triển khai cho dân trong vùng nuôi lợn với số lượng lớn nhằm nâng cao thu nhập của người dân. Vì thế chúng tôi mong muốn được hợp tác của mọi ngưởi trong kỹ thuật, con giống, thức ăn, và tiêu thụ sản phẩm.
Mọi chi tiết xin liên hệ với: Nguyễn Minh Đức
địa chỉ: An thành trực chính trực ninh nam đinh
SDT: 01239557562 - 03503937058
 


Đề nghị đặt tiêu đề đúng nội dung, chúng tôi sửa thành " Chuyên cung cấp các loại gà giống"
 


Back
Top