nguyên phụ liệu chế biến thức ăn

  • Thread starter phan thị duy mỹ
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

phan thị duy mỹ

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan thị duy mỹ
- Địa chỉ: 23 đường 320 Bông Sao p.05 Q8
- Tel, Fax: ::: 39819320FaX
- email: info@khaiminh-industrial.com
================================

<p>H&acirc;n hạnh được giới thiệu c&ocirc;ng ty Khải Minh ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp m&aacute;y m&oacute;c thiết bị cho ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i, c&ocirc;ng nghiệp, sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; nguy&ecirc;n liệu, phụ gia trong chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i.</p><p>DCP(dicalcium phosphate) v&agrave; MCP(monocalcium phosphate)</p><p>nếu c&aacute;c bạn quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :website: khaiminh_industrial.com</p><p>Email:khaiminh_industrial.com</p><p>h&agrave;ng nhập khẩu, chất lượng tốt, gi&aacute; cả cạnh tranh.</p><p>tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top