Nha Mân - Cung cấp gà Mỹ lai 50

  • Thread starter haivo
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

haivo

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: haivo
- Địa chỉ: Nha Mân-Châu Thành- Đồng Tháp
- Tel, Fax: 0919121978 ::: FaX
- email: thanhhai@vinhhoan.com.vn
================================

<p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện tại t&ocirc;i c&oacute; lứa g&agrave; Mỹ lai 50 (cha Mỹ + mẹ n&ograve;i)20 con khoảng 10 th&aacute;ng tuổi, chạng từ 2.3kg đến 2.7kg. G&agrave; được tuyển chọn giống v&agrave; nu&ocirc;i rất kỹ,chủng ngừa đầy đủ dịch t&atilde;, c&uacute;m gia cầm,tụ huyết tr&ugrave;ng, đậu m&ugrave;a n&ecirc;n anh em c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m.AE n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin gọi 0919121978Hải).</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="4" /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top