Nhận cung cấp nấm rơm, nấm sò , nấm mỡ lâu dài

  • Thread starter Lê Văn Chuẩn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Văn Chuẩn

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Văn Chuẩn
- Địa chỉ: thị trấn Tiên Lãng - Hải phòng
- Tel, Fax: 01689968172
- email: lechuan.ctz@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i l&agrave; L&ecirc; Văn Chuẩn. Tr&uacute; qu&aacute;n khu 3 - Ti&ecirc;n L&atilde;ng - Hải Ph&ograve;ng</p><p>Hiện nay, huyện t&ocirc;i đang c&oacute; ph&aacute;t triển chương tr&igrave;nh trồng nấm : nấm rơm, nấm s&ograve;, nấm mỡ. . . Đảm bảo chất lượng, vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm.</p><p>Gi&aacute; th&agrave;nh : Nấm rơm : 25.000 đ/ kg</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nấm s&ograve;&nbsp;&nbsp; : 36.000 đ/kg</p><p>&lt; Ưu đ&atilde;i ri&ecirc;ng nếu mua nhiều hoặc ơ xa&gt;</p><p>C&aacute;c bạn quan t&acirc;m xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo địa chỉ:</p><p>L&ecirc; Văn Chuẩn - khu3 thị trấn Ti&ecirc;n L&atilde;ng - Hải Ph&ograve;ng</p><p>Sdt : 01689968172</p><p>Yahoo: dungyeutham</p><p>Mail: <a href="mailto:lechuan.ctz@gmail.com">lechuan.ctz@gmail.com</a></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng c&aacute;c bạn!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top