Nhận GIA CÔNG hệ thống trồng hoa,rau quả bằng phương pháp THỦY CANH

  • Thread starter d839296
  • Ngày gửi
D

d839296

Guest
#1
[h=2]
[/h]Công ty chúng tôi chuyên GIA CÔNG các sản phẩm từ ống nhựa u.PVC (Dựa theo bản vẽ thiết kế) và GIA CÔNG hệ thống trồng hoa,rau quả bằng phương pháp thủy canh.
________________________________
Sales Manager <o:p style="-webkit-box-shadow: none !important; "></o:p>
Trần Phạm Duy<o:p style="-webkit-box-shadow: none !important; "></o:p>
<st1:city w:st="on" style="-webkit-box-shadow: none !important; "><st1:place w:st="on" style="-webkit-box-shadow: none !important; ">Mobile</st1:place></st1:city>:0915.924.566<o:p style="-webkit-box-shadow: none !important; "></o:p>
PHUCGIATIEN Co., Ltd<o:p style="-webkit-box-shadow: none !important; "></o:p>
Office Address: 62<st1:street w:st="on" style="-webkit-box-shadow: none !important; "><st1:address w:st="on" style="-webkit-box-shadow: none !important; ">/51 Ly Chinh Thang Street</st1:address></st1:street> - Ward 8 - <st1:place w:st="on" style="-webkit-box-shadow: none !important; "><st1:placetype w:st="on" style="-webkit-box-shadow: none !important; ">District</st1:placetype> 3<st1:placename w:st="on" style="-webkit-box-shadow: none !important; ">-HCM</st1:placename> <st1:placetype w:st="on" style="-webkit-box-shadow: none !important; ">City</st1:placetype></st1:place>
Tel: (08)6.274.36.84 - (08)3.842.40.49 - Fax: (08)3.842.33.53
Email: pugiti@gmail.com


 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx