NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO Ở LÂM ĐỒNG

  • Thread starter NHÍM GIỐNG ĐẠM RI
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NHÍM GIỐNG ĐẠM RI

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NHÍM GIỐNG ĐẠM RI
- Địa chỉ: 93 KP4, THỊ TRẤN ĐẠM RI,ĐẠ HUOAI, LÂM ĐỒNG
- Tel, Fax: 0908231528 ::: FaX
- email: daothanhhung@yahoo.com.vn
================================

<p>CH&Agrave;O C&Aacute;C BẠN AGRIVIET.COM</p><p>T&Ocirc;I B&Aacute;N NH&Iacute;M BỜM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO ĐỦ K&Iacute;CH CỠ , NHẤT L&Agrave; NH&Iacute;M MỚI CAI SỮA KHOẢNG 2 KG/CON, C&Oacute; GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP PHAP KHI XUẤT TRẠI. K&Iacute;NH MỜI B&Agrave; CON CẦN MUA LI&Ecirc;N HỆ</p><p>&nbsp;ĐỊA CHỈ: 93 KP4, THỊ TRẤN ĐẠM RI,ĐẠ HUOAI, L&Acirc;M ĐỒNG</p><p>ĐIỆN&nbsp; THOẠI: 0908231528&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>THỎA THUẬN GI&Aacute; CẢ THEO GI&Aacute; THỊ TRƯỜNG QUA ĐIỆN THOẠI HOẶC GẶP TRỰC TIẾP.</p><p>XIN C&Aacute;M ƠN!!!!!!!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top