NHÍM GIỐNG ,THỊT - RẮN LONG THỪA CÁC LOẠI -HỖ TRỢ ĐẦU RA

GIA HUY

Lữ khách
#1
<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M - RẮN LONG THỪA ( HỔ H&Egrave;O - HỔ VỆN ) CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG - NH&Iacute;M THỊT&nbsp; / RẮN GIỐNG - RẮN THỊT </font></strong></p><p><strong><font size="2">B&Aacute;O GI&Aacute; NH&Iacute;M TH&Aacute;NG 4-5 /2012 :</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 3-4KG/CON : 2.5 TRIỆU / CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 8T/ CẶP ( 10-12KG/CON )</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 CON : 10T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT 4-5KG/CON : 300.000/KG</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT 8-10KG/CON : 270.000/KG</font></strong></p><p><strong><font size="2">TRỨNG RẮN : 120-150.000/ TRỨNG </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN CON : 150-250.000/ CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 3.500.000/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">( gi&aacute; rắn v&agrave; trứng rắn thay đổi theo từng thời điểm )</font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C VỚI QU&Yacute; B&Agrave; CON GẦN XA </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776</font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NHÍM -RẮN GIA HUY
- Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 CỦ CHI
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
 

TRANHUUHAU

Nhanong.Com
#4
Phải nói là bao tiêu lại Sản phẩm cho bà con nuôi mới mạnh dạn đầu tư chứ ?
 
Last edited:

minhhai123

_
Nông dân @
#5
xin giahuy cho biết giá rắn long thừa giống hiện tại là bao nhêu.................
 
#7
hiện h nuôi nhưng nguồn tiêu thụ thì it.nên trang trại phải bao tiêu sản phẩm nông dân mới giám mạnh dạn nuôi
 

TRANHUUHAU

Nhanong.Com
#8
Bao tiêu sản phẩm thì rất khó các bạn à.Nhưng hổ trợ kỷ thuật nuôi thì rất nhiều
như con cá tra,cá ba sa,khoai lang,mía đường,khớm...rầm rộ cuối cùng thì không có lối thoát
 
Top